آرشیو دیته بندی: سفره ایرانی

کمه جوش غذای سالم و سرشار از کلسیم

کمه جوش غذای سالم و محلی سبزوار این غذای سالم، خوشمزه و اصیل سبزواری که حتی در بخشی از کتاب کلیدر نیز به آن اشاره شده از نوعی ماست سفت با نام کمه درست شده که سرشار از کلسیم .
X